Losowe artykuły:

 • Kurs fdm
  Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego

  Poszukiwanie informacji, czyli dość częsta sprawa Zgodnie z tym, co sugeruje tytuł tekstu, tematem będzie poszukiwanie informacji. Jak zapewne wiecie z własnego doświadczenia, czasami nie jest to prosta sprawa (czasem nawet jest szalenie trudna). Powody z tym związane mogą być bardzo różne, więc nie sposób odnieść się do wszystkiego. Na pewno jednak czasami jest tak, […]

 • Finanse
  Zarzadzanie ryzykiem kredytowym

  Jak wiemy z poprzednich analiz podstawowych zasad zarządzania aktywami, banki oraz inne instytucje finansowe, jeśli chcą osiągać zyski, muszą udzielać pożyczek, które zostaną w całości spłacone i które nie narażą ich na większe ryzyko kredytowe. Pojęcia negatywnej selekcji i ryzyka nadużycia dostarczą nam przesłanek zrozumienia zasad, jakich instytucje finansowe powinny przestrzegać, aby zredukować ryzyko kredytowe […]

 • Agencja merchandisingowa
  Zarzadzanie pasywami

  Przed 1960 r. zarządzanie pasywami było dość zrównoważonym zajęciem: w większości banki uznawały swoje zobowiązania za stałe i starały się jedynie optymalnie zestawiać aktywa. Nacisk na zarządzanie aktywami wynikał z dwóch głównych powodów: po pierwsze, ponad 60% funduszy bankowych pochodziło z depozytów czekowych (na żądanie), które obowiązywał prawny zakaz wypłacania odsetek. Banki nie mogły aktywnie […]

 • Hologramy els
  Zarzadzanie aktywami

  Skoro dowiedziałeś się już, dlaczego bank musi utrzymywać płynność, możemy zająć się podstawową strategią zarządzania aktywami bankowymi. Aby zmaksymalizować zyski, bank musi jednocześnie starać się osiągnąć możliwie najwyższą stopę zysków z pożyczek i papierów wartościowych, redukować ryzyko, oraz zachowywać wystarczające zabezpieczenia płynności przez utrzymywanie płynnych aktywów. Banki starają się pogodzić te trzy cele, stosując cztery […]

 • Biznes
  Zaniechanie dzialan

  W tym momencie jedynym logicznym krokiem, na jaki mogły zdecydować się organa nadzorujące S&L – Federal Home Loan Bank Board oraz będący jego jednostką pomocniczą odpowiedzialną za ubezpieczanie depozytów Federal Savings and Loans Insurance Fund (FSLIC) (obydwa obecnie zniesione), było zamknięcie niewypłacalnych S&L. Zamiast tego instytucje te stanęły na stanowisku administracyjnego zaniechania (regulatory forbearance), powstrzymując […]