Losowe artykuły:

 • Hologramy els
  Informatyka – XXI wiek

  Dziś możemy już śmiało orzec, iż nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że informatyka na przestrzeni ostatnich lata staje się z wolna wiodącą dziedziną (ewentualnie jedną z głównych) w szeroko rozumianej gospodarce. To właśnie tutaj – nigdzie indziej jak w informatyce – możemy nieustannie obserwować niebywale dynamiczny rozwój oparty m.in. na pomysłowości, operatywności, wykorzystywaniu […]

 • Gospodarka
  Gospodarstwo agroturystyczne

  Wiele osób, po ciężkim okresie pracy w mieście, chce odpocząć od zgiełku miasta na łonie natury. Dlatego też, coraz więcej osób wybiera się, na choć krótki wypoczynek na wieś. Gospodarstwa agroturystyczne, cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Jednak, mimo, że ideą wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym jest w pewnym sensie, odcięcie się od szybkiego […]

 • Biznes
  Zmiany

  Zmianom w układzie sił między głównymi ośrodkami gospodarki kapitalistycznej towarzyszy ? podobnie jak we wcześniejszych etapach rozwoju ? ostra rywalizacja i walka konkurencyjna między monopolami, państwami i ugrupowaniami ekonomicznymi. Sprzeczności, jakie uzewnętrzniały się z różną siłą między np. Japonią a USA, Japonią a krajami EWG, krajami EWG a USA, dotyczące m.in. eksportu poszczególnych wyrobów (np. […]

 • Ekonomia
  Zmiany w gospodarce

  Względny spadek znaczenia krajów ekonomicznie nierozwiniętych jako obszarów wywozu kapitału wynika z szeregu zmian w gospodarce światowej kapitalizmu po II wojnie światowej, a w szczególności jest rezultatem konsekwencji, jakie do wymiany międzynarodowej wprowadziły procesy rozwoju sił wytwórczych, dokonująca się rewolucja naukowo-techniczna. Nadały one nowego znaczenia powiązaniom ekonomicznym między krajami wysoko rozwiniętymi, zmieniając m.in. kierunki geograficzne […]

 • Finanse
  Zarzadzanie ryzykiem kredytowym

  Jak wiemy z poprzednich analiz podstawowych zasad zarządzania aktywami, banki oraz inne instytucje finansowe, jeśli chcą osiągać zyski, muszą udzielać pożyczek, które zostaną w całości spłacone i które nie narażą ich na większe ryzyko kredytowe. Pojęcia negatywnej selekcji i ryzyka nadużycia dostarczą nam przesłanek zrozumienia zasad, jakich instytucje finansowe powinny przestrzegać, aby zredukować ryzyko kredytowe […]