The World This Week in Photos

Starsze artykuły:

Ekonomia
Zmiany w gospodarce

Względny spadek znaczenia krajów ekonomicznie nierozwiniętych jako obszarów wywozu kapitału wynika z szeregu zmian w…